דרזדן, גרמניה

- היסטוריה עשירה, אירועים והרבה מה לראות ולעשות