אוקטוברפסט במינכן 2020

2020 אוקטוברפסט במינכן מבוטל, אך אני מקווה שיחזור 2021 ב- 18 בספטמבר עד 3 באוקטובר.