פסטיבל מוסיקה קיץ זלצבורג, אוסטריה

1 - 30 אוגוסט 2020