בלוז'נאז'אז ברפרסוויל-יונה, ציריך שוויץ

10 - 12 יוני 2022