ונציה, פירנצה, פיזה, פרוג ורומא

- כל בסיור רק אחד!