גלריית האוויר הפתוח, ברלין, גרמניה

3 יוני & 1 יולי 2018