גלריית האוויר הפתוח, ברלין, גרמניה

יחזור בשנת 2022