פסטיבל הקונסיגרה של ימי הביניים

סוף שבוע באמצע אוגוסט