קוניאק, בלוז, תשוקה, פסטיבל, קוניאק, צרפת.

7 - 11 יולי 2021