אוקטוברפסט במינכן 2020

19 בספטמבר - 4 באוקטובר 2020